Systémy zrelé na rekonštrukciu
Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Streda, 05 Január 2011 20:28
Obsah článku
Systémy zrelé na rekonštrukciu
Dôležité upozornenie
Zvýšené riziká požiaru
Navrhované opatrenia
Celý článok

Systémy elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) s ústredňami MZA, MHU 102-103 boli vyrobené pred platnosťou noriem EN-54 a preto nie vždy spĺňajú dnešné požiadavky kladené na systémy Elektrickej požiarnej signalizácie.


Dôležité upozornenie:

Nakoľko charakter požiarnej ochrany sa môže líšiť od pôvodného zámeru projektu, užívateľ pri zmene charakteru stráženého priestoru je povinný zabezpečiť splnenia požiadaviek podľa § 2 vyhl. 726/2002 Z.z.

Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou musí byť v stavbe vybavený požiarny úsek

a) s plochou väčšou ako 1 000 m2,
b) lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia,
c) ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 100 osôb,
d) vnútorného zhromažďovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb.

Pri opravách a rekonštrukciách zariadení EPS v takýchto objektoch nevyhovuje spôsob rekonštrukcie použitím adresných a multiadresných modulov, kde na jednej slučke/zóne je naďalej viac hlásičov bez adresácie.


Zvýšené riziká požiaru

Vzhľadom to, že oproti stavu v čase zadania stavby v mnoho prípadoch pribudlo v priestoroch množstvo elektrospotrebičov a aj horľavého materiálu v priestoroch ktoré nie sú chránené./ napr. kancelárie, príručné sklady, medzistropy/ - treba prehodnotiť, či nevzniklo v týchto priestoroch zvýšené riziko vzniku a šírenia požiaru. (držať sa odporúčaní STN CEN/TS 54-14)


 

Nasledovné navrhované opatrenia majú odporúčací charakter:

Elektrická požiarna signalizácia s ústredňami MHU 102-103 z výrobného programu bývalej TESLY je zastaralá, nespĺňa ustanovenia noriem EN-54. Preto, ak v prípade vzniku požiaru charakter objektu pre minimalizovanie rozsahu škôd na zdraví, životoch a majetku vyžaduje, aby v objekte bola použitá technológia s novšími, analógovými systémami, ktoré ponúkajú bohatý užívateľský komfort a možnosť presne lokalizovať požiar, treba takúto rekonštrukciu systému EPS naplánovať.

Upozorňujeme zákazníkov na to, že v prípade vykonaní opráv použitím náhradných dielov z demontovaných zariadení, nie je možné garantovať spoľahlivú funkciu týchto systémov.
Pre hore uvedené navrhujeme možnosť plynulej rekonštrukcie týchto zastaralých systémov na moderné dialógové systémy, ktoré spĺňajú požiadavky kladené na elektrickú požiarnu signalizáciu podľa súborov noriem EN 54 a §2 ods. 5 vyhl. MVSR č. 726/2002 Z.z., ak sa na požiarny úsek vzťahujú kritéria uvedené v tejto vyhláške.

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2022-11-30 20:13:34 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206